Barış Nedir?

Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulhBöyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam
Örnek: Devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. AnayasaBarışma işisulh (karş. uzlaşma). ~ yargıcı: sulh hâkimi. ~ yargılığı: sulh mahkemesi.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Savaş
Barışçı
Barışsever
Barışçıl
Barışçılık
Barışık olmak
Barışık
Barışıklık
Barışma
Barışmak